CHÍNH SÁCH DÀNH CHO THÀNH VIÊN CỘNG ĐỒNG BẦU

Chính sách dành cho thành viên Cộng Đồng Bầu

Điều đầu tiên Cộng Đồng Bầu xin cám ơn các mẹ đã tin tưởng và đồng hành cùng CĐB trong thời gian vừa qua. Để đàm bảo quyền lợi cho thành viên Cộng Đồng Bầu sẽ có những chính sách ưu đãi dành riêng cho các mẹ và bé như sau: