[Hospital tour] Bệnh viện Quận Phú Nhuận

Hình ảnh tại bệnh viện

Ngày 10/01/2022

Ngày 11/01/2022

Ngày 12/01/2022

Ngày 13/01/2022