Điểm liên kết có Ưu đãi thành viên Cộng Đồng Bầu

Dưới đây là thông tin ưu đãi dành riêng cho thành viên của Cộng Đồng Bầu tại các điểm liên kết là các cơ sở y tế và cửa hàng mẹ & bé.
Để trở thành thành viên của Cộng Đồng Bầu, nhận vàn ưu đãi và quyền lợi đặc biệt: Quan tâm Zalo Official Cộng Đồng Bầu và làm theo hướng dẫn.

Mọi thắc mắc & hỗ trợ, vui lòng liên hệ 0947 70 10 10.