Cộng Đồng Bầu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hội thảo tiền sản sáng 13/06/2023

0
110
Event 13/06/2023 tại Bệnh viện Thanh Nhàn
Event 13/06/2023 tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Cộng Đồng Bầu tại Bệnh viện Thanh Nhàn sáng hôm nay 13/06/2023, đã chào đón sự tham gia của các mẹ bầu khu vực Hà Nội.

Một số hình ảnh tại Hội thảo tiền sản 13/06

Theo dõi Đăng ký tham gia Hội thảo sắp tới trên toàn quốc tại.